Kişisel Verilerin Korunması

Dr. Serkan Öztürk Muayenehanesi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Dr. Serkan Öztürk Muayenehanesi (“**Dr. Serkan Öztürk**”) kişisel verilerin korunması ve işlenmesinde başta Anayasa’nın 20. maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliğini temel almak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaya azami önem atfetmektedir. Bu çerçevede Dr. Serkan Öztürk, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“**KVKK**”) ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (“**GDPR**”) uyarınca kişisel verilerin hukuka uygun olarak korunması ve işlenmesine özen göstermekte, tüm planlama ve faaliyetlerinde bu anlayışla hareket etmektedir.

DEVAMI...

Dr. Serkan Öztürk Muayenehanesi Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

İşbu aydınlatma metni, Türk Hukuk mevzuatında yer alan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) uyarınca, Dr. Serkan Öztürk MUAYENEHANESİ’ne (“Dr. Serkan Öztürk”) başvuran hastalara/danışanlara ait Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında veri sahiplerinin aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

DEVAMI...

Dr. Serkan Öztürk Muayenehanesi Hasta/Danışan Açık Rıza Beyanı

Dr. Serkan Öztürk’e ait “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnini” ve metinde açıkça belirtilen mevzuata ilişkin “tüm haklarımı” sözlü ve yazılı olarak anlayabildiğim dilde okudum, anladım, haklarım konusunda bilgilendim.

DEVAMI...

BENJAMİN BUTTON ETKİSİ NEDİR?

Benjamin Button etkisi; ameliyatsız yüz germe, gıdı eritme ve göz kapağı estetiği yapılmasına imkan veren basit ve etkin bir uygulamadır. Bu konuda en son ve en etkili tedavi seçeneklerinden birisi ise Attiva Lift Benjamin Button etkisi dediğimiz yöntem.

MESAJINIZI İLETİN

Mesajınız Bize Ulaştı!